auteurNaast het geven van lezingen is schrijven voor mij de ideale manier om sportwetenschappelijke informatie te verzamelen en van een context te voorzien. Ik duik graag de wetenschappelijke literatuur in om antwoorden te vinden op praktische vragen.

In 1991 schreef ik mijn doctoraalscriptie over video-feedback bij techniektraining, iets waar ik als atleet regelmatig zelf gebruik van maakte. Toen de scriptie werd bekroond met de Mgr. Boymansprijs van de NKS was dat voor mij een stimulans om door te gaan met het schrijven van toepassingsgerichte sportwetenschappelijke artikelen. Sindsdien heb ik er meer dan 200 gepubliceerd. Een volledig overzicht vindt u hier:

Publicatielijst (update: augustus 2021)

Een aantal publicaties kunt u hier downloaden.

Een flink deel van mijn publicaties is verschenen in het vakblad Sportgericht. In 1992 begon ik voor dit blad te schrijven, later werd ik achtereenvolgens redacteur, eindredacteur en (sinds 1 januari 2014) hoofdredacteur. Sinds 2007 ben ik ook uitgever van het blad.

Comments are closed.