spreker 1Ik heb ze niet exact geteld, maar sinds de start van bureau AdPhys heb ik talrijke lezingen over diverse sportwetenschappelijke onderwerpen gehouden. Onderwerpen als trainingsleer, inspanningsfysiologie, thermofysiologie, motorisch leren en sportinnovatie.

Mijn presentaties zijn te kenmerken als gestructureerd, begrijpelijk, verzorgd, praktisch en onderbouwd. De vraag waar ik het voorbereiden van een lezing altijd mee begin is: wat zou ik hier als sporter / coach / sportbestuurder over willen weten? En hoe kan ik die kennis praktisch toepassen in de praktijk?

Comments are closed.